TOP > IJKAとは > 道場訓

道場訓Hitotsu -Jinkaku Kansei ni Tsutomeru Koto

一.求至高人格

Hitotsu - Makoto no Michi o Mamoru Koto

一.守忠誠之道

Hitotsu - Doryoku no Seishin o Yashinau Koto

一.養努力精神

Hitotsu - Reigi o Omonzuru Koto

一.重尊卑之儀

Hitotsu - Kekki no Yu o Imashimuru Koto

一.戒血氣之勇

 

浅井 哲彦